•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Ryoichi là một giáo sư đại học đã nghỉ hưu, người đang mắc một căn bệnh bí ẩn và ông đột ngột bị mất thị lực. Anh ấy rơi vào tuyệt vọng nhưng cũng nhận thấy rằng bây giờ anh ấy có thính giác nhạy bén hơn nhiều. Một thứ mà anh ấy sử dụng với vợ mình: Michiru Kujo, một trong những sinh viên đại học cũ của cô ấy.